Montáž parkovacích senzorov – krok za krokom

Montáž parkovacích senzorov môže byť pre mnohých majiteľov vozidiel trochu zastrašujúca úloha. Avšak s dostatočným plánovaním a správnymi nástrojmi a technikami môže byť táto úloha pomerne jednoduchá. V tomto článku sa pozrieme na krok za krokom, ako správne nainštalovať parkovacie senzory na svoje vozidlo.

 1. Pred montážou parkovacích senzorov je potrebné zvoliť si správny typ senzorov. Na trhu sú k dispozícii rôzne typy parkovacích senzorov, ktoré sa líšia v závislosti od ich funkcií a ceny. Niektoré senzory poskytujú informácie o vzdialenosti a sú schopné detegovať prekážky v rôznych výškach, zatiaľ čo iné senzory sú schopné detegovať prekážky v blízkosti vozidla. Výber senzorov bude závisieť od vášho konkrétneho vozidla a potrieb.

 2. Pred samotnou montážou senzorov je potrebné vybrať vhodné miesto na ich umiestnenie. Výrobcovia senzorov zvyčajne uvádzajú presné inštrukcie a odporúčania na umiestnenie senzorov, ktoré je potrebné dodržať. Zvyčajne sa senzory inštalujú do nárazníka alebo do karosérie vozidla.

 3. Montáž senzorov sa líši v závislosti od konkrétneho typu senzorov a typu vozidla. Preto je dôležité dôkladne si preštudovať inštrukcie od výrobcu senzorov a prípadne vyhľadať aj ďalšie zdroje, ktoré vám môžu pomôcť s montážou. Zvyčajne sa senzory inštalujú pomocou vŕtačky a skrutiek, ktoré sa dodávajú spolu s senzormi.
 4. Pripevnite senzory Po umiestnení centrálnej jednotky musíte pripevniť senzory na zadnú časť vozidla. V závislosti na tom, koľko senzorov používate, môžu byť umiestnené horizontálne alebo vertikálne.

 5. Pripojte senzory k centrálnej jednotke Po pripevnení senzorov na zadnú časť vozidla musíte pripojiť ich káble k centrálnej jednotke. Uistite sa, že káble sú dobre a pevne pripojené, aby zabránili chybám v systéme.

 6. Nainštalujte zobrazovaciu jednotku Zobrazovacia jednotka je zodpovedná za zobrazovanie informácií o vzdialenosti medzi vozidlom a prekážkou. Zvyčajne sa inštaluje na palubovú dosku alebo na stĺpik A. Káble zobrazovacej jednotky musia byť pripojené k centrálnej jednotke.

 7. Inštalácia spínača Niektoré parkovacie senzory majú spínač, ktorý umožňuje jeho zapnutie alebo vypnutie. Spínač by mal byť inštalovaný na vhodnom mieste vodiča, napríklad na palubovke alebo na stĺpiku A.

 8. Overte si funkčnosť senzorov Po dokončení inštalácie je potrebné overiť funkčnosť senzorov. Vozidlo musí byť umiestnené v bezpečnom prostredí, aby sa zabránilo akýmkoľvek škodám. Skúste sa pomaly priblížiť k prekážke a sledujte zobrazovaciu jednotku. Ak senzor funguje správne, mali by ste vidieť nápis "OK" alebo podobnú indikáciu.

 9. Pripojte senzory k centrálnej jednotke: Keď sú všetky senzory inštalované na svoje miesta, pripojte ich k centrálnej jednotke podľa pokynov výrobcu. V závislosti na modeli senzorov môže byť potrebné pripojiť ich k elektrickej sieti vozidla, alebo k batérii. Pred pripojením overte, či sú všetky pripojenia korektne a bezpečne upevnené.

 10. Testovanie senzorov: Po dokončení inštalácie je dôležité otestovať funkčnosť senzorov. Zapnite vozidlo a aktivujte funkciu parkovacích senzorov. Ak všetko funguje správne, mali by ste počuť zvukové signály a vidieť vizuálne indikátory na displeji.

 11. Upevnenie čidla: V prípade, že senzory vyžadujú upevnenie čidla na spätné zrkadlo, postupujte podľa pokynov výrobcu a upevnite čidlo na správne miesto.

 12. Dokončenie inštalácie: Po otestovaní funkčnosti senzorov a overení ich správneho upevnenia môžete dokončiť inštaláciu. Skryte káble a jednotku s senzormi a v prípade potreby upravte obloženie interiéru.

 13. Zopakujte proces na ostatných stranách vozidla: Ak chcete mať senzory na oboch stranách vozidla, postupujte rovnakým spôsobom aj na druhej strane.

 14. Dôkladne skontrolujte výsledok: Po dokončení inštalácie je dôležité skontrolovať, či sú senzory správne nainštalované a funkčné. Vykonajte testovaciu jazdu a overte, či senzory fungujú spoľahlivo a správne detegujú prekážky.

Pozri celú ponuku parkovacích senzorov

Inštalácia parkovacích senzorov nie je náročná, no vyžaduje opatrnosť a presnosť. Ak máte pochybnosti o vašich schopnostiach, radšej sa obráťte na odborníka alebo servisné stredisko. Správne nainštalované parkovacie senzory vám však uľahčia parkovanie a zlepšia vašu bezpečnosť a komfort pri jazde.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz